Politika varovanja osebnih podatkov

Datum zadnje spremembe: 01.12.2023
Različica 1.0

Osebna izkaznica podjetja:

MEDICODENT D.O.O.
Mariborska cesta
38 2370 DRAVOGRAD

Z osebnimi podatki v podjetju MEDICODENT D.O.O. (v nadaljevanju: ponudnik), ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, splošno uredno o varstvu podatkov SUVP (GDPR) in internim pravilnikom, ki ureja obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja le-teh ter odgovornost in nadzor v procesih njihove obdelave. S to izjavo ponudnik določa politiko zbiranja, uporabe in varovanja osebnih podatkov o uporabnikih storitev ponudnika.

Definicija pojmov:

Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.
Posameznik – je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek.
Pogodbeni obdelovalec – je fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov.
Uporabnik osebnih podatkov – je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki.
Upravljavec osebnih podatkov – je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave.
Osebna privolitev posameznika – je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po tem zakonu; osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.
Anonimiziranje – je takšna sprememba oblike osebnih podatkov, da jih ni več mogoče povezati s posameznikom ali je to mogoče le z nesorazmerno velikimi napori, stroški ali porabo časa.

Kakšne podatke zbiramo?
Ob naročilu določenih vrst storitev, vas lahko po naslednjih osebnih podatkih, ki so lahko ampak niso omejene na:
– Ime in priimek
– Elektronski poštni naslov
– Telefonska številka

Kako uporabljamo osebne podatke?
Osebne podatke uporabljamo za namene zagotavljanje storitev in za zadostitev veljavne zakonodaje, ki jo kot podjetje registrirano v RS moramo upoštevati. Vaše osebne podatke lahko uporabimo za namene marketinga in obveščanja, vendar le pod pogojem, da ste se s tem predhodno jasno in nedvoumno strinjali. 

Za katere namene lahko uporabljamo osebne podatke
Osebne podatke lahko uporabljamo za sledeče namene:
- Naročilo na proste termine pregledov
- Kontakt v primeru vprašanj ali potrditve naročila na preglede
– Opravljanje naših storitev

Privolitev za zbiranje osebnih podatkov
Uporabnik dovoljuje obdelavo osebnih podatkov, ki so potrebni za delovanje storitev ob naročilu ali ob drugi jasni privolitvi.
Uporabnik soglaša in dovoljuje ponudniku, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke uporabnika zbirkah osebnih podatkov, kadar se s tem jasno strinja.

Hramba dodatkov
Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke samo za čas, ki je nujno potreben in določen v skladu s politiko o varovanju osebnih podatkov. Osebne podatke hranimo in uporabljamo samo za namene in do mere, ki je potrebna, da zadostimo našim zakonskim obveznostim (primer: ko moramo hraniti vaše osebne podatke za namene skladnosti z veljavno zakonodajo).

Prenos podatkov
Vaši podatki, kar vključuje tudi osebne podatke, se lahko prenašajo na in se hranijo na računalnikih, ki se nahajajo izven vaše države, province ali regije v katerih lahko veljajo različni pravni redi in veljavna zakonodaja od tiste v vaši državi.
Vaše soglasje na to politiko varovanja podatkov, ki ji sledi posredovanje takšnih podatkov predstavlja vaše soglasje za takšen prenos podatkov.

Ukrepi za varovanje osebnih podatkov
Ponudnik se zavezuje varovati osebne podatke fizičnih oseb, kakor tudi podatke pravnih oseb, ki jih prejme preko svojega spletne strani, aplikacije ali storitve. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, ponudnik uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s pravilnikom ponudnika in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pravica do popravka osebnih podatkov
Uporabnik, katerega osebne podatke obdelujemo in hranimo ima pravico do popravka osebnih podatkov.
Za popravke osebnih podatkov pošljete elektronsko sporočilo preko kontaktnega obrazca s pripisom “Popravek osebnih podatkov”.

Pravica pozabe osebnih podatkov
Za izbris osebnih podatkov, ki jih kot ponudnik obdelujemo nam pošlji e-poštno sporočilo preko kontaktnega obrazca na naši strani s pripisom "Izbris osebnih podatkov".
Podatke v nekaterih primerih hranimo za omejena obdobja, če je to potrebno zaradi utemeljenih poslovnih ali zakonskih namenov.
Takšne podatke hranimo za namene:
– Varnosti, preprečevanje prevar in zlorab
– Finančne evidence
– Zagotavljanje skladnosti s pravnimi ali regulatornimi zahtevami

Pravica do prenosa osebnih podatkov
Vsak uporabnik katerega ponudnik obdeluje osebne podatke ima pravico do prenosa svojih osebnih podatkov k drugemu ponudniku.
V kolikor želite svoje osebne podatke prenesti nam pošljite sporočilo na nam pošlji e-poštno sporočilo preko kontaktnega obrazca na naši strani s pripisom, v roku 72 ur, boste na vaš elektronski naslov prejeli celotno kopijo osebnih podatkov, ki jih hranimo s tem pa boste lahko svoje podatke prenesli k drugemu ponudniku.

Sledenje in piškotki
Ponudnik na svojih spletnih straneh, aplikacijah in storitvah uporablja piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletnih strani, aplikacij in drugih storitev. Ponudnik preko piškotkov zbira analizo obiska, ki pa ne vsebuje osebnih podatkov. Podatki o obisku se anonimizirajo tako, da jih ni mogoče povezati s določeno osebo ali osebnimi podatki. Piškotki se na napravo uporabnika prenašajo samo takrat, ko je podal eksplicitno soglasje, razen v primerih, ko so piškotki nujno potrebni za delovanje spletne strani.

Analiza obiska
Za analize obiska spletnih strani, aplikacij in storitev lahko uporabljamo rešitve tretjih podjetij.